Mgr. Dagmar Halašová

Učitelka, kandidátka do Senátu

O mně

Jmenuji se Dagmar Halašová, je mi 44 let a celé své mládí jsem prožila v Prostějově, kde jsem navštěvovala jak základní, tak i střední školu.

V Prostějově jsem chodila na základní školu, které tehdy nikdo neřekl jinak než Chorázka. Kousek odsud jsem i bydlela a prožila zde dvacet let svého života. Ráda na toto období vzpomínám. Na sídlišti jsme si s kamarády a spolužáky užili řadu nezapomenutelných zážitků a Prostějov vždy zůstane jedním z mých domovů.

Mým mladickým snem bylo vždy studium herectví na brněnské konzervatoři, ale bohužel ne vždy vše dopadne tak, jak si člověk vysní. Vystudovala jsem nakonec prostějovskou strojárnu, kde jsem se naučila například svařování. Takže k mému vzdělání patří třeba i svářečské oprávnění.

Život mě po maturitě zavedl do Brna, kde jsem pracovala jako tisková mluvčí a kde jsem poznala i svého manžela. S ním a dvěma dcerami nyní bydlíme v Doloplazech na Prostějovsku, protože mne to táhlo zpět na Hanou. Vystudovala jsem Masarykovu univerzitu v Brně a začala učit na Základní škole v Nezamyslicích.

Myslím si, že základem dobré práce každého senátora je především komunikace s občany a komunálními politiky v jeho volebním obvodě. Proto jsem se v rámci kampaně rozhodla navštívit všechny ty, kteří o to projeví zájem.

Ucházím se o mandát senátorky za náš volební obvod č. 62. A proč zrovna já chci kandidovat do Senátu a chci jít proti ostříleným politikům? Jsem obyčejná učitelka z Doloplaz, která dvacet let svého života prožila v Prostějově. Nebaví mě už poslouchat stížnosti a neudělat pro to nic. Nikdo nemůže rozumět všemu, já také ne. Osobně chci proto pracovat hlavně pro naše školství, pro naše děti a pro celý náš senátní obvod. Náš hlas musí být slyšet přece i v Praze!

Co prosazuji

Za práci slušné peníze

Náš stát se nesmí stát levnou montovnou. Musíme především rozvíjet průmysl s přidanou hodnotou a musíme se zasazovat o spravedlivé ocenění práce našich občanů, kteří svojí prací tvoří bohatství naší země.

Migrace je obrovský problém poslední doby

Musíme především řešit problém tzv. ekonomických migrantů. Evropa nemůže být spásou pro celý Blízký východ či Afriku. Musíme řešit problémy, které k migraci vedou a řešit je zejména tam, kde vznikají, a nikoliv až v zemích Evropské unie

Můj postoj k EU

Evropskou unii je třeba reformovat. Nejsem zastáncem žádných ukvapených kroků, jejichž důsledek by mohl mít pro naši ekonomiku nedomyslitelné následky. Nebráním se však v této věci diskusi. Nikdo by si před 30ti lety nemyslel, kde budeme dnes. Nikdo tedy nemůže vědět, kde budeme v budoucnu.

Podpora života na venkově

Narodila jsem se a žila v Prostějově a dnes bydlím v obci na venkově. Z vlastní zkušenosti proto znám rozdíly mezi tím, co trápí lidi ve větším městě a co naopak na vesnici. Na venkově musíme udržet dostupné školství, služby, kulturu i sportovní vyžití. Budu proto podporovat kvalitní silnice a dopravní spojení, nízké daně, aby živnostníci na venkově nezavírali své provozovny, a systém školství, který co největšímu počtu dětí umožní chodit do školy blízko svého bydliště.

Pomoc živnostníkům na malých obcích

Určitě si nikdo nepřeje, aby ve městech a obcích docházelo k rušení nočního klidu. K tomu máme právní úpravu, která po 22 hod. zakazuje řadu aktivit. Tato úprava, pokud obec nerozhodne o výjimce, ale doléhá i na malé živnostníky, kteří provozují venkovní posezení, pořádají nejrůznější kulturní akce. Ty k naší hanácké kultuře patří i desítky let. Proto bych se chtěla přičinit k takové úpravě, která by znamenala kompromis mezi klidem pro občany a uchováním kulturního života nás všech.

Rozumný zákon o kouření

Na protikuřácký zákon, který vstoupil v platnost loňského roku si již řada z nás zvykla. Ve městech nám již často přijde přirozené si jít zakouřit před restaurační zařízení. Nikdo však nemyslí na malé živnostníky na malých obcích, kde přičiněním této právní úpravy došlo k výraznému úbytku zákazníků. Proto bych prosazovala názor, že na malých obcích by si majitel a hospodský často v jedné osobě měl mít právo sám rozhodnout o pravidlech, která budou muset být dodržována v jeho vlastním podniku.

Peníze občanům, ne státu

Nepodpořím žádné navýšení daní, protože jejím prostřednictvím nám stát bere zbytečně z kapes námi vydělané peníze. Stát musí lépe hospodařit, méně plýtvat a více peněz nechat občanům, protože ti nejlépe vědí, za co je utratit.

EURO nebo KORUNA?

Jsem si vědoma toho, že jsme se při vstupu do Evropské unie zavázali k přijetí eura, ale já jsem rozhodně pro naši KORUNU. Česká republika se podle mého přesvědčení musí snažit dojednat stejnou výjimku, jakou měla například Velká Británie.

Nepodpořila bych Istanbulskou úmluvu

Násilí na ženách je zlo, s kterým musíme opravdu bojovat. Nevymýtíme ho ovšem nesmyslnými mezinárodními úmluvami, které ženám nepřinesou vyšší ochranu, ale budou nařizovat, že se nesmí používat mužské tvary podstatných jmen. Zaměřme se raději na vyhodnocení a případnou úpravu nebo důslednější využívání našich českých zákonů.

Proti obchodu s chudobou

Jako velký problém našeho venkova vnímám nešvar, který trápí řadu malých obcí. Jedná se o situace, kdy volné nemovitosti skupují „obchodníci“, kteří neobchodují s ničím jiným než s chudobou. Určitě to znáte. Na vesnici je starý domeček na prodej, koupí ho „obchodník“, který ho dále pronajímá. Na tom by nebylo nic špatného, pokud by dům pro 3 – 4 člennou rodinu nepronajmul tzv. nepřizpůsobivým a v domečku nezačaly přebývat někdy i řádově desítky osob. Úřady v takových situacích často nekonají, i když k tomu mají dnes dostatečné nástroje. S tím se musí přece něco udělat!

Maturitní zkoušky

Delší dobu přemýšlím nad významem maturit. Pokud je student v době svého studia průběžně hodnocen z jednotlivých předmětů, k čemu máme maturitní zkoušku? Studenti jsou nuceni na jeden den se naučit látku za čtyři roky svého studia znovu, místo toho, abychom studenty zkoušeli především z jejich praktických dovedností a umu, kterým dokážou své znalosti nabyté v průběhu studia reálně aplikovat do praxe. Chtěla bych proto v tomto směru iniciovat veřejnou debatu, která by někdy v budoucnu mohla vést ke změně současného systému. Bylo by z mé strany populistickým krokem říci, že bych to chtěla prosazovat ihned. K takovému kroku je třeba většina v obou komorách Parlamentu.

Co je pro mne určitě nepřijatelné je, že není možné, aby student gymnázia a student nadstavbových ročníků výučního oboru měl skládat stejnou podobu maturitní zkoušky!

Podporují mě

Dalibor Horák

Náměstek hejtmana

Ivo Mareš

Lékař, člen Rady Olomouckého kraje

Jiří Vogel

Starosta města Štítů

Jan Zatloukal

Ředitel Sportcentra – DDM

Jiří Hübner

Kojetín, velitel městské policie

Leon Bouchal

Starosta města Tovačova

Marta Husičková

Starostka Náměště na Hané

Martin Major

Bývalý primátor Olomouce,
1. náměstek primátora

Milada Sokolová

Předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova

Mojmír Sokol

Místostarosta obce Otaslavice

Petr Sokol

Politolog

Stanislav Orság

Starosta Šternberka

Tomáš Blumenstein

Emeritní předseda Mensy ČR

Tomáš Jurenka

Semifinalista SuperStar

Vlastimil Uchytil

Bývalý místostarosta města Prostějova

Jaroslav Morávek

Živnostník, motorkář

Tomáš Lázna

Předseda spolku Pomáháme tancem, vědec

David Vančík

Předseda spolku Přátelé města Prostějova, živnostník

Kontakt

Jméno

Email

Zpráva